آخرین مطالب

چند رسانه ای

جمع انقلابی

جمع انقلابی

عصر ظهور

عصر ظهور

اطلاعیه های مهم

رزمایش همدلی 2
رزمایش همدلی 2
سومین نشست تخصصی ابناء الامام
سومین نشست تخصصی ابناء الامام
اطلاعیه اتمام دوره آموزش مجازی
قابل توجه شرکت کنندگان و متقاضیان دوره آموزش مجازی "آینده روشن، وصل در فصل فراق" اطلاعیه اتمام دوره آموزش مجازی "آینده روشن، وصل در فصل فراق"
اطلاعیه مهم در خصوص عدم صدور گواهی در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان
قابل توجه شرکت کنندگان دوره آموزش مجازی "آینده روشن، وصل در فصل فراق" اطلاعیه مهم در خصوص عدم صدور گواهی در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان